Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Krejčí, Oskar, 1948-


Citace: Krejčí, Oskar: Geopolitika středoevropského prostoru: pohled z Prahy a Bratislavy. 3., upr. a rozš. vyd. Praha: Professional Publishing, 2009
Citace: www(Britské listy), cit. 9. 1. 2013
Citace: www(Wikipedie, otevřená encyklopedie), cit. 9. 7. 2015
Narozen 13. 7. 1948 v Praze. Prof., PhDr., CSc., politolog, vysokoškolský pedagog, publikace z oboru geopolitiky a bezpečnostní politiky.