Search results | Knihovna mezinárodních vztahů Otto Picka http://katalog.iir.cz/search/by-authority/538129/rss?lang=EN&s=-96&sd=ASC&page=1 Search by authority: Personal names = Zaza, Yasar Válka v Perském zálivu a postoj některých arabských států k této válce : Diplomová práce Zaza, Yasar