Search results | Knihovna mezinárodních vztahů Otto Picka http://katalog.iir.cz/search/by-authority/547797/rss?pageSize=100&lang=EN Search by authority: Publishers = Výzkumné středisko pro integraci ČR do evropské ekonomiky Zpráva o lidském rozvoji : Česká republika 2003 Zpráva o lidském rozvoji : Česká republika 1998