Wyniki wyszukiwania | Knihovna mezinárodních vztahů Otto Picka http://katalog.iir.cz/search/by-authority/553810/rss?lang=PL&page=1&s=-96&sd=ASC&ticketId=-7 Wyszukiwanie wg kartoteki: Nazwy osobowe = Bergerol, Jane Angola in the frontline Wolfers, Michael