Wyniki wyszukiwania | Knihovna mezinárodních vztahů Otto Picka http://katalog.iir.cz/search/by-authority/553810/rss?lang=PL&s=-9474&sd=ASC&page=1&pageSize=50 Wyszukiwanie wg kartoteki: Nazwy osobowe = Bergerol, Jane Angola in the frontline Wolfers, Michael