Wyniki wyszukiwania | Knihovna mezinárodních vztahů Otto Picka http://katalog.iir.cz/search/by-authority/553810/rss?s=-26&sd=ASC&page=1&lang=PL&pageSize=50 Wyszukiwanie wg kartoteki: Nazwy osobowe = Bergerol, Jane Angola in the frontline Wolfers, Michael