Search results | Knihovna mezinárodních vztahů Otto Picka http://katalog.iir.cz/search/by-authority/596375/rss?s=-9&sd=ASC&page=1&pageSize=10&lang=EN Search by authority: Personal names = Dolina, Vladimír Kolumbie Dolina, Vladimír