Výsledky vyhledávání | Knihovna mezinárodních vztahů Otto Picka http://katalog.iir.cz/search/rss?q=sankce%20v%20mezin%C3%A1rodn%C3%ADm%20pr%C3%A1vu Výsledky vyhledávání Sankce v mezinárodním právu David, Vladislav, 1927-2014 Sankce Rady bezpečnosti OSN a donucení v mezinárodním právu Koštoval, Daniel International Sanctions in Contemporary Perspective Doxey, Margaret P. United Nations sanctions and the rule of law Farrall, Jeremy Matam Strategic Coercion : Concepts and Cases Freedman, Lawrence Právní následky mezinárodně protiprávního chování : pocta Čestmíru Čepelkovi k 80. narozeninám = Legal consequences of internationally wrongful acts : liber amicorum Čestmír Čepelka Bílková, Veronika, 1975- United States intervention policy for the post-cold war world : new challenges and new responses Kanter, Arnold How EU sanctions work : a new narrative Giumelli, Francesco Paris declaration on sanctions against South Africa Meždunarodno-pravovyje sankcii Vasilenko, Vladimir Andrejevič Ozbrojené represálie v současném mezinárodním právu Bílková, Veronika, 1975- Americké hospodářské sankce v 90. letech 20. století - obtížná cesta k reformě sankční politiky Tomáš, Radek, 1973- Aparteid i politika Zapada v OON Leviščenko, A. M. Zodpovednosť v medzinárodnom práve Kolosov, Jurij Michajlovič Válka v Perském zálivu a postoj některých arabských států k této válce : Diplomová práce Zaza, Yasar Shrewd sanctions : statecraft and state sponsors of terrorism O'Sullivan, Meghan L. Sgovor protiv afrikanskich narodov Putin is waging information warfare. Here's how to fight back Galeotti, Mark, 1965- Moscow's gold : Russian corruption in the UK Differentiated Containment : U.S. Policy Toward Iran and Iraq