Detail autority

Záhlaví autority: Keřkovský, Pavel
Ověřeno v: NEPŘESLECHNUTELNÁ výzva. 1. vyd. Praha : Oikoymenh, 1990. 110 s. ISBN 80-85-241-03-X.
Biografická poznámka: Narozen 1953. Evangelický duchovní, editor sborníků a časopisu Katechetická příloha, publicista.