Detail autority

Záhlaví autority: Hroch, Jaroslav
Ověřeno v: Hroch J.: Filozofická hermeneutika v dějinách a v současnosti.
Biografická poznámka: Narozen 6.5.1947. PhDr.,docent na katedře filozofie FF Masarykovy univerzity v Brně, publikační činnost zaměřena na novodobou filozofii, zejména anglo-americkou, filozofickou hermeneutiku a metodologii humanitních věd.