Detail autority

Záhlaví autority: Kolář, Ondřej
Ověřeno v: Kolář, O.: Němci v řadách československého četnictva. In: Češi a Němci v meziválečném Československu. Ostrava 2013, s. 144-156
Biografická poznámka: Narozen 1983. Mgr., Ph.D., historik, kurátor Památníku druhé světové války v Hrabyni.