Detail autority

Záhlaví autority: Laqueur, Walter
Ověřeno v: The Soviet Union and the Middle East
Biografická poznámka: Americký historik, žurnalista a polititický komentátor. Zaměřuje se na evropské, ruské a německé dějiny, nacismus, sionismus, antisemitismus, holocaust, terorismus a další politické problémy moderní doby.