Detail autority

Záhlaví autority: Havlíková, Lubomíra
Ověřeno v: Dějiny Srbska, Lidové noviny, 2005
Biografická poznámka: Narozena 1952. PhDr., CSc., historička, slavistka zaměřená na středověké dějiny jižní, jihovýchodní a východní Evropy, byzantsko-slovanské vztahy, dějiny byzantologie a balkanistiky a problematiku gender studies. Autorka prací z oboru.