Detail autority

Záhlaví autority: Prázová, Irena
Ověřeno v: www (institut/svi/clenove)
Biografická poznámka: PhDr., Ph.D., knihovnice Knihovny Fakulty sociálních věd UK, editorka příspěvků z konference věnované sociologii, prognostice a mediím v ČR a EU.