Detail autority

Záhlaví autority: Rochet, Waldeck
Ověřeno v: Projev Waldecka Rocheta, Rogera Garaudyho, Maurice Thoreze a Rezoluce: 16. sjezd Francouzské komunistické strany 11.-14. května 1961
Biografická poznámka: Autor publikací z oboru politiky.