Detail autority

Záhlaví autority: Klíma, Karel
Ověřeno v: Outlá,V.-Pezl,T.: Úvod do studia práva EU
Biografická poznámka: Narozen 1951. Doc., JUDr., CSc., vysokoškolský pedagog a právník, specializuje se na ústavní právo a státovědu, zejména na oblast veřejné správy a srovnávací právo.