Detail autority

Záhlaví autority: Bureš, Jan
Ověřeno v: www(WHOIS - adresář Univerzity Karlovy)
Biografická poznámka: Narozen 9. 11. 1975 v Příbrami. PhDr., tajemník Ústavu politologie FF UK, zaměřen na problematiku přechodu k demokracii a stranických systémů.