Detail autority

Záhlaví autority: David, Vladislav
Ověřeno v: www(Wikipedie, otevřená encyklopedie), cit. 20. 5. 2014
Biografická poznámka: Narozen 12. 8. 1927 v Brně, zemřel 11. 3. 2014 tamtéž. Prof. JUDr., DrSc., profesor právnické fakulty, spisy z mezinárodního práva. Též autor a redaktor prací z oboru slévárenství.