Detail autority

Záhlaví autority: Kasáková, Zuzana
Ověřeno v: Tomalová,E.-Kasáková,Z.: Sborník západoevropských studií
Biografická poznámka: PhDr., politoložka, práce z oboru mezinárodních vztahů.