Detail autority

Záhlaví autority: Balík, Stanislav
Ověřeno v: Fiala, P., Hanuš J.: Katolická církev a totalitarismus v českých zemích
Biografická poznámka: Narozen 1978. Doc., PhDr., Ph.D., historik a politolog, zabývá se československými politickými procesy 2. pol. 20. stol. a teorií autoritativních režimů. Člen skautské organizace a autor publikace o dějinách skautského hnutí.