Detail autority

Záhlaví autority: Bednář, Miloslav
Ověřeno v: Břeňová V.: Bibliografie českých / československých dějin 1918 -1995
Biografická poznámka: Narozen 21.10.1948 v Praze. Filozof a sociolog, prof. PhDr., CSc., autor prací z oboru politologie a jazykovědy, ve filozofických pracích se zabývá otázkou českého myšlení.