Detail autority

Záhlaví autority: Nečas, Vlastimil
Ověřeno v: Kořan, M. a kol.: Česká zahraniční politika v roce 2008
Biografická poznámka: Mgr., zabývá se politickou komunikací a teoriemi mediálních účinků.