Detail knihy

Obsah
Signatury: 43 529
The Post-Soviet Economy : Soviet and Western Perspectives
Vydáno: London : Pinter , 1992
Rozsah: 8, 222 s. :
Jazyk: angličtina
ISBN: 1-85567-039-9 :
Anotace ze serveru Obalkyknih.cz:

Anot.: Publikaci tvoří vybrané referáty přednesené na konferenci Sovětská ekonomika v krizi a v přechodném období, kterou organizoval Stockholmský ústav pro sovětskou a východoevropskou ekonomiku (Stockholm Institute of Soviet and East European Economics) v červnu 1991. Autoři 12 referátů, tématicky uspořádaných do 4 částí, se snaží analyzovat základní aspekty sovětské ekonomiky. 1. část knihy hodnotí stav sovětské ekonomiky zejména v období dvanácti měsíců před konáním konference, 2. část je věnována makroekonomické stabilizaci a zahraničnímu obchodu, 3. část se zabývá možnostmi ekonomického spojení republik ve formě federace, konfederace nebo společenství a 4. část zahrnuje kritiku nejvýznamnějších plánů sovětské ekonomické reformy, rozbor úlohy státu v období přechodu k tržnímu hospodářství spolu s úvahami o možnostech budoucího vývoje nástupnických států Sovětského svazu. Redaktor knihy záměrně vybral 6 autorů ze Sovětského svazu a 6 autorů ze Západu. Ačkoliv se pohledy jednotlivých autorů značně liší, je zde patrná jistá shoda. Nejsou mezi nimi téměř žádné rozdíly v zásadních otázkách, jako je privatizace a přechod k tržnímu hospodářství. Většina západních autorů však byla pro rychlý vývoj založený na polském modelu úplné změny ekonomického systému, zatímco sovětští účastníci byli více nakloněni postupnějším přeměnám, včetně možnosti státu zmírnit účinky nezbytných ekonomických šoků.
Dostupné

Rozpis svazků

Lokace Kde? Celkem: Půjčeno absenčně: Absenčně: Prezenčně:
ÚMV - sklad 1 0 1 0
Lokace Signatura Přírůstkové číslo Stav Zapůjčen do Kategorie dokumentu Objednat ze skladu
  ÚMV - sklad 43 529 43529 K dispozici