Detail knihy

Obsah
Signatury: 50 871/2 PK
Diplomacy : history of diplomacy
Vydáno: London : Sage , 2004
Rozsah: 15, 414 s.
Jazyk: angličtina
ISBN: 1-4129-0143-X
Anotace ze serveru Obalkyknih.cz:

Anot.: Třídílný sborník statí předních odborníků na diplomacii se věnuje teoretickým otázkám diplomacie, její historii a současným problémům. První díl obsahuje převážně příspěvky, zabývající se diplomatickým jazykem, vztahem diplomacie a mezinárodního řádu a teorií mezinárodních vztahů. Zvláštní pozornost autoři věnují vztahu diplomacie k domácí politice, k formám diplomatické reprezentace, k ekonomickým subjektům a k mezivládním organizacím. Stati ve druhém díle analyzují historii diplomatických jednání od starověku až do současnosti. Jsou zde dokumentovány diplomatické aktivity antického Řecka, Říma, Číny, Indie a Byzance. Počátky moderní diplomacie, převážně italské, spadají do 17._18. století. Autoři se zabývají především problematikou diplomatického zastoupení a organizováním mezinárodních diplomatických konferencí. Zbývající stati jsou věnovány důležitým diplomatickým jednáním osmanské říše. Evropa sehrála v moderní diplomacii důležitou roli stanovením konvencí upravujících diplomatické vztahy, stanovením diplomatických protokolů při státních návštěvách a zakládáním mezinárodních organizací. Poslední díl je zaměřen na otázky současné diplomacie a na její další možný vývoj v 21. století. Čtenář zde najde zmínku o problémech vztahu diplomacie a sdělovacích prostředků i o některých konkrétních diplomatických aktivitách zejména v konfliktu na Blízkém a Středním východě.
Dostupné

Rozpis svazků

Lokace Kde? Celkem: Půjčeno absenčně: Absenčně: Prezenčně:
Příruční knihovna 1 0 0 1
Lokace Signatura Přírůstkové číslo Stav Zapůjčen do Kategorie dokumentu Objednat ze skladu
  Příruční knihovna 50 871/2 PK 50872 Pouze prezenčně