Detail knihy

Obsah
Signatury: 45 342
Problems of Economic and Political Transformation in the Balkans
Vydáno: London : Pinter , 1996
Rozsah: 6, 199 s. :
Jazyk: angličtina
ISBN: 1-85567-319-3 :
Anotace ze serveru Obalkyknih.cz:

Anot.: Kniha se skládá z devíti článků různých odborníků na situaci v balkánských zemích. Autoři si všímají zčásti vývoje v jednotlivých zemích a zčásti provádějí srovnávací analýzu politického a ekonomického vývoje v určitých oblastech Balkánu. Nejprve je věnována pozornost největší z balkánských zemí - Rumunsku. Shrnuje se dědictví komunistického režimu a analyzuje se jeho ekonomický vývoj od revolučních událostí v roce 1989. Studuje se rovněž vývoj rumunského pluralitního stranického systému v letech 1989-1994. V další části knihy se zkoumají ekonomické změny v Bulharsku v období po pádu tamějšího komunistického režimu. Další dvě kapitoly knihy jsou pak věnovány problémům spojeným s politickou a ekonomickou transformací Albánie, po nich následuje kapitola srovnávající období přechodu k tržnímu hospodářství v Rumunsku, Bulharsku a Albánii, objasňuje se, proč se tento přechod ukázal být v těchto zemích tak obtížným. Další část knihy je zaměřena na studium situace v pěti následnických státech vzniklých na území bývalé Jugoslávie. Poslední kapitola knihy je věnována problematice nacionalismu na Balkáně a vlivu tohoto fenoménu na přechod k demokracii a tržnímu hospodářství. Kniha je doplněna řadou tabulek, grafů a orientačních mapek. V závěru každé kapitoly jsou odkazy na citovanou literaturu. V závěru knihy je uveden věcný a jmenný rejstřík.
Dostupné

Rozpis svazků

Lokace Kde? Celkem: Půjčeno absenčně: Absenčně: Prezenčně:
ÚMV - sklad 1 0 1 0
Lokace Signatura Přírůstkové číslo Stav Zapůjčen do Kategorie dokumentu Objednat ze skladu
  ÚMV - sklad 45 342 45342 K dispozici