Detail knihy

Obsah
Signatury: 45 913
Austria 1945-1995 : Fifty Years of the Second Republic
Vydáno: Aldershot : Ashgate , 1998
Rozsah: 20, 215 s. :
Jazyk: angličtina
ISBN: 1-84014-404-1 :
Anotace ze serveru Obalkyknih.cz:

Anot.: Soubor statí postihujících poválečný vývoj Rakouska v celé jeho šíři ve světle nejnovějších poznatků s využitím multidisciplinárního přístupu historiků, politologů, ekonomů, odborníků na mezinárodní vztahy a literárních historiů. Texty jsou cenné i z obecnějšího hlediska, jejich studium umožňuje proniknout do procesu evoluce malých demokracií, zkoumat jejich místo v integrované části Evropy, analyzovat charakter současné postkomunistické střední Evropy. První část je tvořena čtyřmi příspěvky, které analyzují poválečný vývoj, činnost první poválečné koaliční vlády a literaturu. Odráží se zde i domácí a velmocenská percepce rakouských snah o dosažení neutrality. Druhá část se zabývá problematikou rozvoje rakouské národní identity a politické kultury. Třetí část obsahuje příspěvky orientované na mezinárodní vztahy Rakouska v letech 1955 až po přijetí do Evropské unie. Zvláštní příspěvky jsou věnované analýze vztahů s bezprostředními sousedy, zvláště Maďarskem a Slovinskem. Poslední část obsahuje jediný příspěvek shrnující politický vývoj v Rakousku od r. 1945. Sborník je doplněn na začátku seznamem obrázků a tabulek, stručnou charakteristikou autorů a seznamem použitých zkratek. V závěru jednotlivých příspěvků jsou uvedeny bibliografie a na konci věcný a jmenný rejstřík.

Obsah: The Genesis of the Second Republic: The origins of the Second Republic: a retrospective view - The Renner state government and Austrian sovereignty - Austrian identity in a schizophrenic age: Hilde Spiel and the literary politics of exile and reintegration - Superpower perceptions of the Austrian neutrality post-1955. Society and Politics: The development of Austrian national identity - Austrian political culture: from subject to participant orientation - From accommodation to competition: the normalisation of the Second Republics party system?. External Relations: Austrian foreign policy from the State Treaty to European Union membership (1955-1995) - Austria and its immediate neighbours: Hungary - Austrias new neighbours: the Slovenian perspective - Austria in search of its place in a changing world: from between the blocs to full Western integration? - Whither Austria?: Between collectivism and liberalism: the political evolution of Austria since 1945
Dostupné

Rozpis svazků

Lokace Kde? Celkem: Půjčeno absenčně: Absenčně: Prezenčně:
ÚMV - sklad 1 0 1 0
Lokace Signatura Přírůstkové číslo Stav Zapůjčen do Kategorie dokumentu Objednat ze skladu
  ÚMV - sklad 45 913 45913 K dispozici