Detail von Autoritäten

die Überschrift der Autorität: Čmolíková Cozlová, Klára
andere Form: Cozlová, Klára
validiert: Klára Čmolíková Cozlová, Martina Hajná, Markéta Nekolová: Metodika opatření na podporu slaďování rodinného a pracovního života : příručka pro personální práci příspěvkových organizací Kraje Vysočina, 2014
Zusammenfassung Bartl: Narozena 1979. Odbornice v oblasti genderu a prosazování genderové rovnosti.