Detail von Autoritäten

die Überschrift der Autorität: Linková, Marcela
validiert: M. Linková, A. Červinková (eds.): Myšlení hranic
Zusammenfassung Bartl: Socioložka, zaměřená na postavení žen ve vědě a problematiku násilí na ženách z genderové perspektivy.