Detail of book

Tabelle von Inhalten
Signaturen: 43 346
A New Dictionary of Political Analysis
ausgegeben: London : Arnold , 1991
Umfang: 153 s.
Sprache: angličtina
ISBN: 0-340-52860-5
Anmerkung von Obalkyknih.cz:

Anot.: Politická věda často používá termíny převzaté z různých jiných oborů. Slovník se snaží souhrnně zachytit a vysvětlit termíny a slovní spojení nejčastěji používaná v terminologii politické analýzy. Široce pojatý křížový referenční systém umožňuje čtenáři snadno identifikovat asociované termíny a slovní spojení.
zugänglich von WWW

Aufgliederung der Bände

Lokation Wo finde ich es insgesamt: absenz ausgeliehen: Absenz: Präsenz:
ÚMV - sklad 1 0 1 0
Lokation Signatur Zugangsnummer Zustand Lent to Document category vom Lager bestellen
  ÚMV - sklad 43 346 43346 zur Verfügung