Detail of book

Tabelle von Inhalten
Signaturen: 48 342
The EU's Enlargement and Mediterranean Strategies : A Comparative Analysis
ausgegeben: Basingstoke : Palgrave Macmillan , 2001
Umfang: 20, 403 s. :
Sprache: angličtina
ISBN: 0-333-77281-4
Anmerkung von Obalkyknih.cz:

Anot.: Příspěvky, zařazené do tohoto sborníku, jsou zaměřeny především na analýzu vztahů Evropské unie k zemím na její východní a jižní hranici. Autoři poukazují na vznikající snahu o novou středozemní integraci, která kromě Evropské unie a kandidátských zemí zahrnuje celou oblast Středozemního moře. V první části jsou příspěvky zabývající se politickým a bezpečnostním hlediskem uvedeného integračního procesu. Druhá část obsahuje stati věnované ekonomickým a finančním důsledkům této integrace. Příspěvky ve třetí části studují sociálněekonomická a humanitární hlediska integračních snah v uvedené oblasti. Dodatek obsahuje informace o některých bilaterálních dohodách. Jednotlivé stati jsou doplněny vysvětlivkami zkratek, poznámkami, informacemi o autorech. Na konci knihy je jmenný a věcný rejstřík.

Obsah: Part I: The Political and Security Dimension * The EU Pre-Accession Strategy: A Political and Legal Analysis--Marc Maresceau * Europes Mediterranean Strategy: The Security Dimension--Álvaro de Vasconcelos * Towards a Pan-Euro Mediterranean Association of Proximity--Jean Raux * Differentiation and Association Within the Pan-Euro-Mediterranean Area--Catherine Flaesch-Mougin * The Many Faces of EU Conditionality in Pan-Euro-Mediterranean Relations--Erwan Lannon, Kirstyn Inglis & Tom Haenebalcke * Part II: The Economic and Financial Dimension * Agenda 2000 and EU Budget Strategy: Funding Enlargement and Relations with Eastern and Southern Neighbors--Geoffrey Denton * The Optimum Strategy for a Spoke: Linking with Other Spokes or Other Hubs?--Alfred Tovias * Free Movement of Services and the Right of Establishment in a Pan-Euro-Mediterranean Economic Area: Between Membership and the GATS (?)--Lode Van Den Hende * Towards a Pan-Euro-Mediterranean Integration: A Survey of Issues in the Agricultural Sector--Marianne Dony * Pan-European Rules of Origin and the Establishment of the Euro-Mediterranean Free Trade Zone--Stefano Inama * The Financial Assistance of the European Union to its Eastern and Southern Neighbors: A Comparative Analysis--Alain Guggenbühl & Margareta Theelen * Part III: The Socio-Economic and Human Dimension * EU Pre-accession Strategy: The Social Dimension--Andrei Popescu * Economic, Social and Political Impact of the Euro-Mediterranean Partnership---Bichara Khader * Company Law Harmonization and Reform as a Vehicle for Regional Integration--Peter G. Xuereb * Towards Pan-Euro-Mediterranean Environmental Co-governance--Kirstyn Inglis * The European Union and Migratory Pressure from the Mediterranean and Central and Eastern Europe--Kris Pollet * Objectives and Motivations of a Pan-Euro-Mediterranean Regional Integration--Péter Balázs
zugänglich von WWW

Aufgliederung der Bände

Lokation Wo finde ich es insgesamt: absenz ausgeliehen: Absenz: Präsenz:
ÚMV - sklad 1 0 1 0
Lokation Signatur Zugangsnummer Zustand Lent to Document category vom Lager bestellen
  ÚMV - sklad 48 342 48342 zur Verfügung