Detail of book

Tabelle von Inhalten
Signaturen: 49 723
Ukraine's foreign and security policy 1991-2000
ausgegeben: London : Routledge , 2003
Umfang: 14, 216 s.
Sprache: angličtina
ISBN: 0-7007-1740-4
Anmerkung von Obalkyknih.cz:

Anot.: Autor analyzuje zahraniční politiku a vztahy Ukrajiny se sousedními státy. Zkoumá, do jaké míry se tyto vztahy změnily v souvislosti se změnou orientace z Východu na Západ. Popisuje způsob, jakým Ukrajina čelila ohrožení integrity svého území ze strany Ruska a Rumunska od vzniku nezávislého státu a jak se pokoušela vyrovnávat tlaky z Východu i ze Západu. Dále hodnotí pokrok, jehož tento stát dosáhl při své snaze přiblížit se středoevropským a regionálním organizacím. Přitom dospívá k závěru, že silné ekonomické i vojenské vazby na Rusko zastínily vztahy Ukrajiny se všemi ostatními sousedy. Vlastní text doplňují tabulky, vysvětlivky, poznámky, bibliografie, jmenný a věcný rejstřík.
zugänglich von WWW

Aufgliederung der Bände

Lokation Wo finde ich es insgesamt: absenz ausgeliehen: Absenz: Präsenz:
ÚMV - sklad 1 0 1 0
Lokation Signatur Zugangsnummer Zustand Lent to Document category vom Lager bestellen
  ÚMV - sklad 49 723 49723 zur Verfügung