Detail of book

Tabelle von Inhalten
Signaturen: 49 979
Corruption in contemporary politics
ausgegeben: London : Palgrave , 2003
Umfang: 14, 274 s. :
Sprache: angličtina
ISBN: 0-333-80298-5
Anmerkung von Obalkyknih.cz:

Anot.: Sborník se věnuje problematice korupce v politice západních průmyslových států a postkomunistických zemí střední a východní Evropy. Jednotlivé stati, v nichž autoři popisují situaci ve vybraných zemích, jsou rozděleny do čtyř částí. První z nich obsahuje příspěvky, věnované těm členským státům Evropské unie, v nichž se korupce vyskytuje nejčastěji - Španělsku, Itálii a Řecku. Ve druhé části autoři popisují korupční skandály v průmyslově vyspělých zemích - v Německu, ve Spojených státech amerických, ve Francii, v Belgii, v Japonsku a v Portugalsku. Ve třetí části si všímají členských států Evropské unie, v nichž je politická korupce nejmenší (Švédsko, Nizozemsko, Irsko, Spojené království). Ve čtvrté části se pak zabývají politickou korupcí ve střední a východní Evropě. Přitom analyzují a srovnávají korupci na nadnárodní úrovni (OECD, EU) v této oblasti. Text je doplněn tabulkami, bibliografií a rejstříkem.

Obsah: Introduction; J.L.Newell & M.J.Bull - PART ONE: QUITE CORRUPT COUNTRIES -- Political Corruption in Spain; F.Jiminéz & M.Cainzos - Political Corruption in Greece; K.S.Koutsoukis- Political Corruption in Italy; J.L.Newell & M.J.Bull - PART TWO: SOMEWHAT CORRUPT COUNTRIES -- Political Corruption in Germany; J.McKay - Political Corruption in the United States; R.Williams - Political Corruption in France; J.A.J.Evans - Political Corruption in Belgium; L.de Winter- Political Corruption in Japan; A.Rothacher - Political Corruption in Portugal; J.M.Magone- PART THREE: LEAST CORRUPT COUNTRIES -- Political Corruption in Sweden; S.Andersson - Political Corruption in the Netherlands; P.van Duyne, L.W.J.C.Huberts & H.van den Heuvel - Political Corruption in Ireland; N.Collins & M.OShea - Political Corruption in the United Kingdom; A.Doig - PART FOUR: COMPARATIVE, SUPRA-NATIONAL AND INTERNATIONAL PERSPECTIVES -- Political Corruption in Central and Eastern Europe; L.Holmes - International Corruption; J.C.Andvig - Political Corruption in the European Union; D.Nelken - Conclusion: Political Corruption in Contemporary Democracies; M.J.Bull & J.L.Newell
zugänglich von WWW

Aufgliederung der Bände

Lokation Wo finde ich es insgesamt: absenz ausgeliehen: Absenz: Präsenz:
ÚMV - sklad 1 0 1 0
Lokation Signatur Zugangsnummer Zustand Lent to Document category vom Lager bestellen
  ÚMV - sklad 49 979 49979 zur Verfügung