Detail of book

Tabelle von Inhalten
Signaturen: 50 053
Accountability in the European Union
ausgegeben: Oxford : Oxford University Press , 2002
Umfang: 16, 198 s.
Sprache: angličtina
ISBN: 0-19-954597-5
Anmerkung von Obalkyknih.cz:

Anot.: V této studii autor navazuje na diskuze o nedostatku demokracie v Evropské unii a o legitimnosti a reprezentativnosti Evropského parlamentu a některých dalších institucí. V této souvislosti připomíná, že tyto diskuze vyústily v roce 1999 v rozpuštění tzv. Santerovy komise a v očekávání reformy Evropské komise. C. Harlow přistupuje k problému nedostatku demokracie při rozhodování v Evropské unii z hlediska odpovědnosti, což je podle jeho názoru jeden ze základních prvků demokratického vládnutí. Zkoumá politické, zákonné i manažerské postupy, které mohou zajistit tuto odpovědnost rozhodujících činitelů. Konstatuje, že důležitou roli zde může sehrát Evropský parlament, stejně jako národní parlamenty, popřípadě méně známé instituce (např. Evropský dvůr auditorů). Autor dospívá k závěru, že u nadstátních útvarů je často obtížné volat politiky a rozhodující činitele k odpovědnosti. Kniha je doplněna přehledem relevantních legislativních ustanovení Evropské unie s uvedením místa jejich citace v knize a rejstříkem.
zugänglich von WWW

Aufgliederung der Bände

Lokation Wo finde ich es insgesamt: absenz ausgeliehen: Absenz: Präsenz:
ÚMV - sklad 1 0 1 0
Lokation Signatur Zugangsnummer Zustand Lent to Document category vom Lager bestellen
  ÚMV - sklad 50 053 50053 zur Verfügung