Detail of book

Tabelle von Inhalten
Signaturen: 50 302
States in the global economy : bringing domestic institutions back in
ausgegeben: Cambridge : Cambridge University Press , 2003
Umfang: 14, 364 s. :
Sprache: angličtina
ISBN: 0-521-52538-1
Anmerkung von Obalkyknih.cz:

Anot.: Sborník statí se věnuje problematice role a možností jednotlivých států v období globalizované ekonomiky. V dané situaci si jednotlivé státy stále více uvědomují vzájemnou závislost a provázanost svých aktivit v období postupující globalizace a pociťují tento fakt jako určité ohrožení nezávislosti národních vlád. Vzniká otázka, zda v období vysoce mobilního kapitálu mohou státy ještě svými rozhodnutími ovlivňovat životní úroveň vlastních občanů. Negativně jsou v této souvislosti pociťovány probíhající celosvětové změny, které ovlivňují rozhodování jednotlivých států v oblasti daní, regulačních reforem, rozvoje průmyslu a technologie, obchodu, financí a investic. S těmito problémy se setkávají jak rozvinuté, tak i rozvojové státy. Autoři specifikují negativní jevy, související s globalizací, a hledají cesty, jak tyto jevy neutralizovat. Sborník obsahuje rovněž poznámky, jmenný a věcný rejstřík.

Obsah: 1. Bringing domestic institutions back in - Linda Weiss; Part I. The Resilience of Welfare States: 2. Disappearing taxes of the race to the middle? Fiscal policy in the OECD - John Hobson; 3. Withering welfare? Globalisation, political economic institutions, and contemporary welfare states - Duane Swank; 4. Globalisation and social security expansion in East Africa - M. Ramesh; Part II. New Economic Challenges, Changing State Capacities: 5. France: a new capitalism of voice? Michael Loriaux; 6. The challenges of economic upgrading in liberalising Thailand - Richard Doner and Ansil Ramsay; 7. Building institutional capacity for Chinas new economic opening - Tianbiao Zhu; 8. New regimes, new capacities: the politics of telecommunications nationalisation and liberalisation - David Levi-Faur; 9. Ideas, institutions and interests in the shaping of telecommunications reform: Japan and the USA - Mark Tilton; 10. Diverse paths towards the right institutions: law, the state and economic reform in East Asia - Meredith Woo-Cumings; III. Governing Globalisation: 11. Managing openness in India: the social construction of a globalist narrative - Jalal Alamgir; 12. Guiding globalisation in East Asia: new roles for old developmental states - Linda Weiss; 13. Governing global finance: financial derivatives, liberal states, and transformative capacity - William Coleman; 14. Is the state being transformed by globalisation? Linda Weiss
zugänglich von WWW

Aufgliederung der Bände

Lokation Wo finde ich es insgesamt: absenz ausgeliehen: Absenz: Präsenz:
ÚMV - sklad 1 0 1 0
Lokation Signatur Zugangsnummer Zustand Lent to Document category vom Lager bestellen
  ÚMV - sklad 50 302 50302 zur Verfügung