Detail of book

Tabelle von Inhalten
Signaturen: 50 900
Ending the Cold War
ausgegeben: New York : Palgrave , 2004
Umfang: 8, 248 s.
Sprache: angličtina
ISBN: 1-4039-6384-3
Anmerkung von Obalkyknih.cz:

Anot.: Sborník statí analyzuje příčiny ukončení studené války a situaci těsně po ní. Na otázku impulzů, vedoucích ke skončení studené války, dosud existuje řada interpretací, avšak žádná jednoznačná odpověď. Nejčastějšími vysvětleními jsou názory, že Sovětský svaz již nestačil udržovat krok ve zbrojení se Spojenými státy americkými, nebo že do vedení Sovětského svazu pronikly nové myšlenky M. Gorbačova. Experti uvádějí pět rozhodujících událostí, které vedly k ukončení studené války: příchod M. Gorbačova do vedení KSSS; ukončení konfliktů (Afghánistán, Nikaragua, Angola); uzavření mezinárodních dohod o kontrole zbrojení; osvobození zemí střední a východní Evropy od nadvlády Sovětského svazu; sjednocení Německa. Současně zdůrazňují, že žádný z uvedených bodů nelze považovat za dominantní příčinu změn a že ukončení studené války bylo podmíněno vyváženou kombinací výše uvedených skutečností. Závěrečné příspěvky shrnují poučení plynoucí z minulého vývoje pro politiku 21. století, pro politologii a především pro teorii mezinárodních vztahů. Jednotlivé příspěvky obsahují vysvětlivky a bibliografii, na konci knihy je zařazena nejen stručná informace o autorech, ale též jmenný a věcný rejstřík.

Obsah: What Was The Cold War? When and Why Did it End?--Richard K. Herrmann & Richard Ned Lebow * Turning Points and Causes * Gorbachev and the End of the Cold War--Archie Brown * Regional Conflicts as Turning Points: The Soviet and American Withdrawal from Afghanistan, Angola and Nicaragua--Richard K. Herrmann * Turning Points in Arms Control--Matthew Evangelista * The Emancipation of Eastern Europe--Jacques Lévesque * German Unification--James A. Davis & William H. Wohlforth * Comparing Turning Points and Causes * Leadership and the End of the Cold War: A Counterfactual Thought Experiment--George W. Breslauer & Richard Ned Lebow * Why did the Cold War End?--Richard Ned Lebow & Janice Gross Stein * Learning from the End of the Cold War--Richard K. Herrmann
zugänglich von WWW

Aufgliederung der Bände

Lokation Wo finde ich es insgesamt: absenz ausgeliehen: Absenz: Präsenz:
ÚMV - sklad 1 0 1 0
Lokation Signatur Zugangsnummer Zustand Lent to Document category vom Lager bestellen
  ÚMV - sklad 50 900 50900 zur Verfügung