Detail of book

Tabelle von Inhalten
Signaturen: 51 590
When states fail : causes and consequences
ausgegeben: Princeton : Princeton University , 2004
Umfang: 10, 335 s.
Sprache: angličtina
ISBN: 0-691-11672-5
Anmerkung von Obalkyknih.cz:

Anot.: Sborník statí se zabývá příčinami a důsledky selhání fungování, respektive rozpadu států. Autoři poukazují na možné katastrofální následky takového rozpadu. Občané žijící v takových oblastech bývají v této souvislosti zbaveni základních práv. Jen od roku 1990 bylo v takových situacích zabito více než deset milionů lidí. Autoři se snaží odpovědět na otázku, co lze dělat, aby se podobnému selhání státu předešlo. Navrhují určitou klasifikaci selhávajících států podle politických, sociálních i ekonomických kritérií. Úvodní stať editora vymezuje teorie a taxonomie fenoménu selhání státu. Ostatní stati lze rozdělit do dvou částí. V první z nich autoři zkoumají podstatu selhání států a možnosti prevence tohoto jevu, ve druhé části poskytují návod pro následné posilování státu, jehož selhání, respektive rozpadu se nepodařilo zabránit. Jednotlivé stati vycházejí z řady konkrétních příkladů. Text doplňují mapky států, které prošly kolapsem v roce 2003 v Jižní Americe, v Evropě, v Africe, v Asii a na Středním a Blízkém východě. Dále text obsahuje stručnou informaci o autorech a vysvětlující poznámky. Na konci knihy je jmenný a věcný rejstřík.

Obsah: 1 The Failure and Collapse of Nation-States: Breakdown, Prevention, and Repair by Robert I. Rotberg 1; PART ONE: THE CAUSES AND PREVENTION OF FAILURE 51 -- 2 Domestic Anarchy, Security Dilemmas, and Violent Predation: Causes of Failure by Nelson Kasfir 53; 3 The Global-Local Politics of State Decay by Christopher Clapham 77; 4 The Economic Correlates of State Failure: Taxes, Foreign Aid, and Policies by Nicolas van de Walle 94; 5 The Deadly Connection: Paramilitary Bands, Small Arms Diffusion, and State Failure by Michael T. Klare 116; 6 Preventing State Failure by David Carment 135; PART TWO: POST-FAILURE RESUSCITATION OF NATION-STATES 151 -- 7 Forming States after Failure by Jens Meierhenrich 153; 8 Disarmament, Demobilization, and Reintegration: Lessons and Liabilities in Reconstruction by Nat J. Colletta, Markus Kostner, and Ingo Wiederhofer 170; 9 Establishing the Rule of Law by Susan Rose-Ackerman 182; 10 Building Effective Trust in the Aftermath of Severe Conflict by Jennifer A. Widner 222; 11 Civil Society and the Reconstruction of Failed States by Daniel N. Posner 237; 12 Restoring Economic Functioning in Failed States by Donald R. Snodgrass 256; 13 Transforming the Institutions of War: Postconflict Elections and the Reconstruction of Failed States by Terrence Lyons 269; 14 Let Them Fail: State Failure in Theory and Practice: Implications for Policy by Jeffrey Herbst 302
zugänglich von WWW

Aufgliederung der Bände

Lokation Wo finde ich es insgesamt: absenz ausgeliehen: Absenz: Präsenz:
ÚMV - sklad 1 0 1 0
Lokation Signatur Zugangsnummer Zustand Lent to Document category vom Lager bestellen
  ÚMV - sklad 51 590 51590 zur Verfügung