Detail of book

Tabelle von Inhalten
Signaturen: 52 096
Analysing the foreign policy of small states in the EU : the case of Denmark
ausgegeben: London : Palgrave , 2005
Umfang: 14, 242 s. :
Sprache: angličtina
ISBN: 0-333-96473-X
Anmerkung von Obalkyknih.cz:

Anot.: Autor je profesorem mezinárodních vztahů na univerzitě v Kodani. Na příkladu Dánska analyzuje možnosti zahraniční politiky malých států v rámci Evropské unie. Ve své knize se zabývá následujícími oblastmi zahraniční politiky: politikou ve vztahu k jiným členským státům Evropské unie, k Balkánu, k Africe, k Latinské Americe, dále protiteroristickými opatřeními a problematikou zahraničního obchodu. Formuluje některé důsledky a doporučení pro zahraniční politiku malých států v souvislosti se členstvím v Evropské unii. Především doporučuje nový přístup při realizaci národní zahraniční politiky, který bude brát v úvahu i charakter příslušné politické oblasti a její národní specifika. Orientaci čtenáře v textu usnadňují obrázky, tabulky, vysvětlivky (například dánských institucí), rozsáhlá bibliografie, jmenný a věcný rejstřík.
zugänglich von WWW

Aufgliederung der Bände

Lokation Wo finde ich es insgesamt: absenz ausgeliehen: Absenz: Präsenz:
ÚMV - sklad 1 0 1 0
Lokation Signatur Zugangsnummer Zustand Lent to Document category vom Lager bestellen
  ÚMV - sklad 52 096 52096 zur Verfügung