Detail of book

Tabelle von Inhalten
Signaturen: 52 093
Soft or hard borders : managing the divide an enlarged Europe
ausgegeben: Aldershot : Ashgate , 2005
Umfang: 8, 204 s.
Sprache: angličtina
ISBN: 0-7546-4338-7
Recenze: In: International spectator , Vol. 51, No. 1 (2006), s. 122-123.
Anmerkung von Obalkyknih.cz:

Anot.: Sborník statí předních odborníků z Evropy, ze Spojených států amerických a z Kanady se zabývá problematikou režimu na nových vnějších hranicích Evropské unie s východní a jihovýchodní Evropou. Na začátku je uveden příspěvek editora o závislosti volby vhodného hraničního režimu na typu a míře integrace v Evropské unii. Ostatní příspěvky jsou rozděleny do tří částí. V první z nich se autoři zabývají nově vzniklými hranicemi Evropské unie na styku s evropskými nástupnickými státy Sovětského svazu (s Ukrajinou, s Běloruskem, s Moldavskem a s Ruskem). Jedna stať pojednává o problematice hranic Evropské unie s Rumunskem. Druhá část soustřeďuje příspěvky, věnované otázce vhodného režimu na hranicích Evropské unie se státy, které nejsou členy Evropské unie. Třetí část obsahuje stati o problematice hranic Evropské unie s východní Evropou s ohledem na ilegální migraci a problematiku, související s litevsko-ruskou hranicí. Na konci každého příspěvku jsou zařazeny vysvětlující poznámky a bibliografie. Kromě toho zde najdeme informaci o autorech.

Obsah: Introduction, Joan DeBardeleben; What borders for which Europe?, Nanette Neuwahl. Enlargement And The Wider Europe: Eastern approaches: the EU encounters the Former Soviet Union, Charles Pentland; The European Union and post-Soviet Russia as Direct Neighbours, Helmut Hubel; New borders and staged enlargement: Romania and the EU, Dragos Popa and Bogdan Buduru. Enlargement And EU Border Policies: Migration and border controls in the EU: economic and security factors, Hélene Pellerin; The politics of exclusion and inclusion in a Wider Europe, Sandra Lavenex; The European Unions Integrated Management of external borders, Jörg Monar. Managing New Borders In The Russian Perimeter: A friendly Schengen border and illegal migration: the case of the EU and its direct neighbourhood, Olga Potemkina; Latvias EU accession and the Russian border, Juris Gromovs;
zugänglich von WWW

Aufgliederung der Bände

Lokation Wo finde ich es insgesamt: absenz ausgeliehen: Absenz: Präsenz:
ÚMV - sklad 1 0 1 0
Lokation Signatur Zugangsnummer Zustand Lent to Document category vom Lager bestellen
  ÚMV - sklad 52 093 52093 zur Verfügung