Detail of paragraph

Tabelle von Inhalten
lab -----nam 22----- 450-
001 AN4258000000037075
003 
005 20170623105339.0
008 140807e19961009gw9|||||||||||||||||ger|d
040 ## $aABC016$bcze
080 ## $a3$2MRF-sel
245 00 $aTschechische Republik - Wirtschaftspolitik /$cJosef Abaffy, Klaus C. Engelen, Ivan Cernohorsky
600 17 $aKlaus, Václav$d1941-$7jn19990218045
600 17 $aTošovský, Josef$d1950-$7jn99240001198
650 07 $aEkonomika
650 07 $amezinárodní ekonomické vztahy
650 07 $aintegrační politika
650 07 $apolitické strany
650 07 $avnitřní politika
650 07 $aprivatizace
650 07 $aekonomický růst
650 07 $apráce/zaměstnanost
650 07 $abanky
650 07 $acenné papíry
650 07 $aprůmysl
650 07 $astrojírenský průmysl
650 07 $azahraniční investice
650 07 $azahraniční obchod
650 07 $aekonomické struktury
650 07 $ainvestice
650 07 $ainflace
650 07 $ahospodářská kriminalita
650 07 $afinanční trhy$2czenas
651 #7 $aČeská republika
653 0# $avztahy ČR-EU
700 1# $aAbaffy, Josef$4aut
700 1# $aEngelen, Klaus C.$4aut
700 1# $aČernohorský, Ivan$4aut
773 0# $tHandelsblatt$x0017-7296$gJg. 37, Nr. 195 (09.10.1996), S. B1-B16$dFrankfurt/M
910 ## $aABC016

Aufgliederung der Bände

Lokation Wo finde ich es insgesamt: absenz ausgeliehen: Absenz: Präsenz:
ÚMV - sklad 1 0 1 0
Lokation Signatur Zugangsnummer Zustand Lent to Document category vom Lager bestellen
  ÚMV - sklad ČR-vp 4020327 zur Verfügung