Detail of book

Tabelle von Inhalten
Signaturen: 52 615
Peace versus justice : negotiating forward- and backward-looking outcomes
ausgegeben: Lanham : Rowman and Littlefield , 2005
Umfang: vii, 347 s. :
Sprache: angličtina
ISBN: 0-7425-3629-7
Anmerkung von Obalkyknih.cz:

Anot.: Sborník statí se věnuje řešení konfliktů v různých oblastech světa. Jeho autoři se zamýšlejí nad příčinami selhání řady mírových jednání, pokud jde o skutečné vyřešení konfliktů a o následné zajištění míru. Ve většině případů totiž příčiny konfliktu nejsou odstraněny a jednání končí jen dohodou o zastavení bojů. Efektivní způsob zajištění míru by měl spočívat ve zdůvodnění příčin existujícího nepřátelství účastníků konfliktu a v přijetí takových opatření, která by v budoucnu zabránila opětnému vzniku konfliktu. Příspěvky jsou rozděleny do čtyř částí, z nichž první je věnována historickým konfliktům. Druhá část kriticky hodnotí řešení novodobých konfliktů (Rakouskou státní smlouvu po skončení druhé světové války, francouzsko-německá jednání po druhé světové válce, egyptsko-izraelskou rivalitu, palestinský problém, Daytonskou mírovou dohodu, jednání o konfliktních ekonomických otázkách v souvislosti s organizací MERCOSUR). Stati ve třetí části popisují lokální nebo interní konflikty (kyperský konflikt, konflikt v Jižní Africe, ekvádorsko-peruánský pohraniční konflikt, arménsko-ázerbájdžánský konflikt o Náhorní Karabach, občanskou válku v Mosambiku). Čtvrtá část shrnuje některé praktické poznatky pro budoucí jednání. Na konci každého příspěvku jsou uvedeny vysvětlující poznámky, na konci knihy pak čtenář najde bibliografii, rejstřík a stručné informace o jednotlivých autorech.

Obsah: 1 Negotiating Forward- and Backward-Looking Outcomes - I. William Hartman; Part I: Historic Settlements -- 2 Turning Point Westphalia: Negotiation Processes Establishing a New Political and Legal Order in Europe - Paul W. Meerts ; 3 The Congress of Vienna Negotiations - Christophe Dupont and Patrick Audebert-Lasrochas ; Part II: Major Contemporary Settlements - 4 The Austrian State Treaty: Concluding a Successful Negotiating Process -Franz Cede ; 5 The Dayton Agreement in Bosnia: Durable Cease-Fire, Permanent Negotiation - James C. OBrien; 6 The Israeli-Palestinian Peace Process - Vitaly V. Naumkin and Irina D. Zvyagelskaya; 7 Loss and Learning: From Backward-Looking to Forward-Looking Outcomes in the Egypt-Israel Rivalry - Janice Gross Stein; 8 Memory and International Negotiation: The Franco-German Case - Valérie Rosoux ; 9 The Building of Mercosur: A Continuous Negotiation Process - Juan Carlos M. Beltramino; PART III: Bilateral and Internal Conflict Settlements - 10 Cyprus - Marie-Pierre Richarde; 11 Expecting Satisfaction: Negotiating a Durable Peace in South Africa - Robert B. Lloyd; 12 Forward-Looking Dispute Resolution: Ecuador, Peru, and the Border Issue - Beth A. Simmons; 13 Negotiation Processes and Postsettlement Relationships: Comparing Nagorno-Karabakh with Mozambique - Daniel Druckman and Terrence Lyons; PART IV: Conclusions - 14 Looking Forward and Looking Backward on Negotiation Tudory - I. William Zartman; 15 Lessons for Praktice - Victor Kremenyuk
zugänglich von WWW

Aufgliederung der Bände

Lokation Wo finde ich es insgesamt: absenz ausgeliehen: Absenz: Präsenz:
ÚMV - sklad 1 0 1 0
Lokation Signatur Zugangsnummer Zustand Lent to Document category vom Lager bestellen
  ÚMV - sklad 52 615 52615 zur Verfügung