Detail of book

Tabelle von Inhalten
Signaturen: 44 673
Drugs and Foreign Policy : A Critical Review
ausgegeben: Boulder : Westview , 1994
Umfang: 9,225 s.
Sprache: angličtina
ISBN: 0-8133-8786-8 :
Anmerkung von Obalkyknih.cz:

Anot.: Sborník příspěvků, jejichž autory jsou specialisté vládnoucích, akademických i soukromých amerických institucí přináší kritický přehled současné drogové politiky USA v mezinárodním kontextu. Rozebírá její zdroje, složky, způsoby, předpoklady i překážky jejího praktického provádění. V USA jsou vnímána leckdy nemalá dilemata oficiální zahraniční politiky vzhledem k mezinárodním aspektům politiky "narkotikové" - nakolik potírání obchodu s drogami se protikladně kříží s obecnými principy volného pohybu zboží, lidí i kapitálu. Mezi tato dilemata patří antidrogové úsilí USA na straně jedné, které však na druhé straně může být určitým rizikovým faktorem, potenciálně způsobujícím event. politické rozbroje a ekonomický pokles v zemích, kde produkce narkotik je ekonomicky i sociálně hluboce zakořeněna. Nicméně se všeobecně vychází z nevyhnutelnosti nadnárodně, mezistátně koordinovat antinarkotické priority z hlediska konkrétní zahraniční politiky států. Rozebírány jsou historicko-vývojové, legislativní i ekonomicko-sociální aspekty problému. Speciální pozornost je věnována některým zemím Latinské Ameriky. V kapitole Drogy v postkomunistických zemích jsou zmíněny některé vývojové trendy, včetně politických implikací a souvislosti s organizovaným zločinem. V závěru práce jsou shrnuty možnosti a meze amerických vládních protidrogových programů, které jsou i z hlediska státních financí a role Kongresu i vládní exekutivy analyzovány v předchozím textu tohoto sborníku.
zugänglich von WWW

Aufgliederung der Bände

Lokation Wo finde ich es insgesamt: absenz ausgeliehen: Absenz: Präsenz:
ÚMV - sklad 1 0 1 0
Lokation Signatur Zugangsnummer Zustand Lent to Document category vom Lager bestellen
  ÚMV - sklad 44 673 44673 zur Verfügung