Detail of book

Tabelle von Inhalten
Signaturen: 55 094
Diplomacy games : formal models and international negotiations
ausgegeben: Berlin : Springer , 2007
Umfang: xix, 348 s. :
Sprache: angličtina
ISBN: 978-3-540-68303-2
Anmerkung von Obalkyknih.cz:

Anot.: Sborník obsahuje příspěvky předních odborníků na problematiku mezinárodního vyjednávání s využitím formálních modelů, založených na teorii her a na vícekriteriálním rozhodování. Stati jsou rozděleny do čtyř částí. V první z nich jsou soustředěny obecné úvahy o možnostech využití abstraktních pojmů a výsledků z teorie racionálního rozhodování při použití několika kritérií optimálnosti, respektive preferenčních stupnic jednotlivých účastníků v praxi mezinárodního vyjednávání a diplomacie. V této souvislosti se diskutuje o možnosti zpřístupnění obecných modelů odborníkům ve společenských a politických vědách. Autoři upozorňují na nutnost zainteresovat účastníky praktických diplomatických jednání o sporných otázkách na využívání složitějších matematicky podložených postupů. Další části knihy obsahují stati, popisující některé konkrétní modely mezinárodního vyjednávání, jako jsou například dynamické systémy pro rozhodování v malých skupinách účastníků, řešení konfliktních problémů výlovu ryb v oblasti Islandu, řecko-turecký spor o teritoriálních vodách, analýza sporů kolem Kyotského protokolu, založená na teorii nekooperativních her, minimaxový přístup k multilaterálním smlouvám či analýza jednání v Camp Davidu v roce 1978. Sborník je opatřen jednotícím úvodem a závěrem editorů, který pojednává o teorii a praxi využití obecných rozhodovacích modelů. Na konci sborníku je pak uveřejněna bibliografie a jmenný i věcný rejstřík.

Obsah: Introduction: Formal Models of, in, and for International Negotiations - Rudolf Avenhaus, I. William Zartman;Part I General Evaluations -- Game Models of Peace and War: Some Recent Themis - Barry ONeill; Formal Models of Intervention: A Stocktaking and Analysis of the Implications for Policy - David Carment, Dane Rowlands; Rationality of Choice versus Rationality of Knowledge - Andrzej P. Wierzbicki; Negotiation Models and Applications - Daniel Druckman; Part II Models of International Negotiations -- A Dynamical Systems Model of Small Group Decision Making - Michael Gabbay; Formal Methods for Forecasting Outcomes of Negotiations on Interstate Conflicts - Rudolf Avenhaus, Thomas Krieger; Bridging Games and Diplomaty - Michel Rudniansk, Hél?ne Bestougeff; Greek-Turkish Territorial Waters Game - Serdar Ş. Güner; Part III Models in International Negotiations -- Some Lessons from the Use of the RAINS Model in International Negotiations - Markus Amann; Converting Competition to Collaboration: Creative Applications of Models in the Law of the Sea Negotiations - Caitlyn L. Antrim; Part IV Models for International Negotiations -- International Negotiations on Climate Change: A Noncooperative Game Analysis of the Kyoto Protocol - Akira Okada; The Graph Model for Conflict Resolution as a Tool for Negotiators - D. Marc Kilgour; A Minimax Procedure for Negotiating Multilateral Treaties -Steven J. Brams, D. Marc Kilgour, M. Remzi Sander; "Adjusted Winner" (AW) Analyses of the 1978 Camp David Accords - Valuable Tools for Negotiators? Rudolf Schüssler; Procedural Design for Conflict Resolution - Matthias G. Raith; Conclusion: Lessons for Theory and Praktice - I. William Zartman, Rudolf Avenhaus
zugänglich von WWW

Aufgliederung der Bände

Lokation Wo finde ich es insgesamt: absenz ausgeliehen: Absenz: Präsenz:
ÚMV - sklad 1 0 1 0
Lokation Signatur Zugangsnummer Zustand Lent to Document category vom Lager bestellen
  ÚMV - sklad 55 094 55094 zur Verfügung