Detail of book

Tabelle von Inhalten
Signaturen: 56 026
Policy coherence and EU development policy
ausgegeben: London : Routledge , 2009
Umfang: 157 s. :
Sprache: angličtina
ISBN: 978-0-415-49533-2
Anmerkung von Obalkyknih.cz:

Anot.: Sborník statí se věnuje problematice souladu, vzájemných vztahů i hrozbě konfliktních situací v ekonomických a politických sférách rozvoje Evropské unie. Jednotlivé stati se zabývají vyjednáváním partnerských dohod v Evropské unii, globální rozvojovou agendou, vztahem k rozvojovým zemím a Společnou zemědělskou politikou v rámci EU. Konkrétně jde o snahy o dosažení dohod v oblasti rybolovu, o vztah bezpečnosti a rozvoje, o vnější vztahy EU, o migrační politiku, o sociální dimenzi globalizace a o evropskou rozvojovou politiku. Dále jde o zajištění jednotných standardů pracovních podmínek a sociální zodpovědnosti v podmínkách EU. Sborník je opatřen úvodem editora. Na konci každé stati jsou uvedeny vysvětlivky a bibliografie. Na konci knihy je zařazen jmenný a věcný rejstřík.

Obsah: 1. Mission Impossible: The European Union and Policy Coherence for Development Maurizio Carbone 2. The EU and the Global Development Agenda Martin Holland 3. Imposed Coherence: Negotiating Economic Partnership Agreements Ole Elgström and Jess Pilegaard 4. The European Union’s Common Agricultural Policy and Developing Countries: the Struggle for Coherence Alan Matthews 5. The European Union as a Sustainable Development Actor: The Case of External Fisheries Policy Charlotte Bretherton and John Vogler 6. Fusing Security and Development: Just Another Euro-Platitude? Richard Youngs 7. The Migration–Development Nexus in EU External Relations Sandra Lavenex and Rahel Kunz 8. The Social Dimension of Globalization and EU Development Policy: Promoting Core Labour Standards and Corporate Social Responsibility Jan Orbie and Olufemi Babarinde
zugänglich von WWW

Aufgliederung der Bände

Lokation Wo finde ich es insgesamt: absenz ausgeliehen: Absenz: Präsenz:
ÚMV - sklad 1 0 1 0
Lokation Signatur Zugangsnummer Zustand Lent to Document category vom Lager bestellen
  ÚMV - sklad 56 026 56026 zur Verfügung