Detail of book

Tabelle von Inhalten
Signaturen: 45 506
The Actors in Europe's Foreign Policy
ausgegeben: London : Routledge , 1996
Umfang: 12, 316 s. :
Sprache: angličtina
ISBN: 0-415-12223-6 :
Anmerkung von Obalkyknih.cz:

Anot.: Během řady politických krizí v minulosti se často objevovala otázka, zda má Evropa společnou zahraniční politiku. Tato otázka byla např. aktuální v době irácké invaze do Kuvajtu a během války na Balkáně. Cílem knihy, do níž přispěli autoři několika národností, je poskytnout obraz tvorby současné evropské zahraniční politiky. Autoři ve svých příspěvcích zkoumají, do jaké míry se jednotlivé členské státy Evropská unie snaží sladit své zájmy se zájmy Unie jako celku. V podstatě vyjadřují názor, že Evropská unie udělala nesporně řadu kroků ve směru k vytvoření jednotné zahraniční politiky, nicméně dosažené výsledky zaostávají za očekáváními. Kniha je rozdělena do dvou hlavních částí. V první z nich je analyzována role velkých států, které jsou členy Evropské unie (Francie, Německo, Velká Británie, Itálie, Španělsko) a role Evropské komise. Druhá část obsahuje příspěvky zabývající se rolí menších členských států (Belgie, Dánsko, Řecko, Irsko, Lucembursko, Nizozemsko, Portugalsko). Na konci jednotlivých příspěvků je uveden seznam citované literatury a v závěru knihy je zařazen jmenný a věcný rejstřík.
zugänglich von WWW

Aufgliederung der Bände

Lokation Wo finde ich es insgesamt: absenz ausgeliehen: Absenz: Präsenz:
ÚMV - sklad 1 0 1 0
Lokation Signatur Zugangsnummer Zustand Lent to Document category vom Lager bestellen
  ÚMV - sklad 45 506 45506 zur Verfügung