Detail of book

Tabelle von Inhalten
Signaturen: 44 988
NGOs, the UN, and Global Governance
ausgegeben: London : Boulder , 1996
Umfang: 249 s. :
Sprache: angličtina
ISBN: 1-55587-626-9 :
Anmerkung von Obalkyknih.cz:

Anot.: Kniha je věnována vzájemnému vztahu mezi nevládními organizacemi a OSN zejména při dozoru nad dodržováním lidských práv. Příspěvky jednotlivých autorů se zabývají jak teoretickými aspekty této problematiky, tak i praktickou konkrétní aktivitou nevládních organizací. Autoři poukazují na určité období stagnace a opětného rozvoje konstruktivních vztahů mezi nevládními organizacemi na straně jedné a OSN na straně druhé. Kromě problematiky lidských práv je pozornost věnována rovněž otázkám ochrany životního prostředí, šíření AIDS a ženské otázce. Zvláštní pozornost je věnována vztahu OSN a nevládních organizací třetího světa. Další část popisuje vztah státu nevládních organizací a OSN ve Střední Americe. Závěrečná kapitola zkoumá účast nevládních organizací v mezinárodním politickém procesu.
zugänglich von WWW

Aufgliederung der Bände

Lokation Wo finde ich es insgesamt: absenz ausgeliehen: Absenz: Präsenz:
ÚMV - sklad 1 0 1 0
Lokation Signatur Zugangsnummer Zustand Lent to Document category vom Lager bestellen
  ÚMV - sklad 44 988 44988 zur Verfügung