Detail of book

Tabelle von Inhalten
Signaturen: 45 225 PK
A New Handbook of Political Science
ausgegeben: Oxford : Oxford University Press , 1996
Umfang: 9, 845 s. :
Sprache: angličtina
ISBN: 0-19-828015-7 :
Anmerkung von Obalkyknih.cz:

Anot.: Příručka moderní politické vědy sestavená z příspěvků čtyřiceti dvou renomovaných autorů z celého světa. Analyzuje pokrok v této společensko-vědní disciplině v posledních dvaceti letech a konfrontuje jej s historickými trendy a přístupy. První úvodní část je věnována vymezení politické vědy jako společensko-vědní discipliny, její historii a jejímu vztahu k ostatním společenským vědám. V dalších kapitolách se pak příručka orientuje na prakticky všechny důležité části politické vědy. Jednotlivé kapitoly jsou věnovány problematice politických institucí, politickému chování, komparativní politice, mezinárodním vztahům, politické teorii, veřejné politice, politické ekonomii a politické metodologii. V každé kapitole jsou pak jednotlivé odstavce vždy věnovány nejprve přehledu současného stavu příslušné subdiscipliny, jejím perspektivám zpravidla ze dvou nejdůležitějších aspektů a konečně porovnání současných nových trendů vývoje s tradičními přístupy v minulosti.
zugänglich von WWW

Aufgliederung der Bände

Lokation Wo finde ich es insgesamt: absenz ausgeliehen: Absenz: Präsenz:
Příruční knihovna 1 0 0 1
Lokation Signatur Zugangsnummer Zustand Lent to Document category vom Lager bestellen
  Příruční knihovna 45 225 PK 45225 Erhältlich nur vor Ort