Detail of book

Tabelle von Inhalten
Signaturen: 45 119
Migration in Europa : Historische Entwicklung, aktuelle Trends, politische Reaktionen
ausgegeben: Frankfurt am Main : Campus , 1996
Umfang: 438 s. :
Sprache: němčina
ISBN: 3-593-35609-0 :
Recenze: In: Mezinárodní politika , Roč. 21, č. 4 (1997), s. 42.
Anmerkung von Obalkyknih.cz:

Anot.: V posledním desetiletí dvacátého století zůstává stále migrace obyvatelstva jedním z ústředních témat v Evropě. Kniha dává odpověď na řadu důležitých otázek jako např.: Kdo jsou v Evropě přistěhovalci a vystěhovalci? Odkud pocházejí migranti? Jsou správné obavy, že nás jednou čeká velká migrační vlna z Východu, popř. odjinud? Jsou dnešní proudy uprchlíků mimořádné, resp. neobvyklé, nebo existovaly již v dřívějších dobách? Materiál knihy je uspořádán podle zemí. Publikace je cennou informační příručkou k tématu migrace v Evropě. Jako migrační země je podrobněji analyzována Velká Británie, Francie, Nizozemsko, Německo, Švýcarsko a Rakousko. Kapitola o Itálii ukazuje postupnou změnu této země z emigrační na imigrační. Problematika emigrace je zkoumána zejména v bývalé Jugoslávii, Polsku od r. 1945, Maďarsku a Rumunsku během dvacátého století a v Bulharsku. Emigraci ze zemí bývalého Sovětského svazu (zejména z Ruska) jsou věnovány tři kapitoly, které tuto emigraci rozčleňují na emigraci z Ruska v polovině osmdesátých let, přehled emigrace ze států bývalého Sovětského svazu a emigraci z bývalého Sovětského svazu do Izraele. Kniha je doplněna rozsáhlou bibliografií.
zugänglich von WWW

Aufgliederung der Bände

Lokation Wo finde ich es insgesamt: absenz ausgeliehen: Absenz: Präsenz:
ÚMV - sklad 1 0 1 0
Lokation Signatur Zugangsnummer Zustand Lent to Document category vom Lager bestellen
  ÚMV - sklad 45 119 45119 zur Verfügung