Detail of book

Tabelle von Inhalten
Signaturen: 45 321
New Nations Rising : The Fall of the Soviets and the Challee of Independence
ausgegeben: New York : Wiley and Sons , 1993
Umfang: 7, 292 s. :
Sprache: angličtina
ISBN: 0-471-58263-8 :
Anmerkung von Obalkyknih.cz:

Anot.: Kniha je napsána dvěma předními experty na problematiku území bývalého Sovětského svazu, kteří procestovali značnou část tohoto území a hovořili s vedoucími politiky v různých oblastech. Na základě těchto rozhovorů poskytují v knize jedny z prvních hlubších pohledů na nově vznikající problémy. Vysvětlují situaci, která po rozpadu Sovětského svazu vznikla v Pobaltí, proč tyto státy směřovaly nekompromisně k opětnému získání samostatnosti. Autoři dále vysvětlují příčiny osamostatnění Ukrajiny, stejně jako příčiny vypuknutí etnických konfliktů a násilí v Arménii a v Ázerbájdžánu. Autoři analyzují problémy a další perspektivy celkem patnácti národů na území bývalého Sovětského svazu. Snaží se zodpovědět např. následující otázky týkající se dalšího vývoje v této oblasti: Která spojenectví a jaká rivalita se v budoucnu vyvine mezi těmito národy? Od kterých z těchto národů resp. národních států lze očekávat přátelský postoj k Západu? Co může Západ udělat k podpopře rozvoje demokracie v této oblasti? Které země mají k dispozici jaderné zbraně? Jaké bude nové Rusko a jaký vývoj lze očekávat při prosazování politických a ekonomických reforem? Kniha ukazuje, jakým způsobem oblivnil rozpad Sovětského svazu a kolaps bývalého Sovětského imperpia formování nového politického světa.
zugänglich von WWW

Aufgliederung der Bände

Lokation Wo finde ich es insgesamt: absenz ausgeliehen: Absenz: Präsenz:
ÚMV - sklad 1 0 1 0
Lokation Signatur Zugangsnummer Zustand Lent to Document category vom Lager bestellen
  ÚMV - sklad 45 321 45321 zur Verfügung