Detail of book

Tabelle von Inhalten
Signaturen: 45 901
Nation-building in the Post-Soviet Borderlands : The Politics of National Identities
ausgegeben: Cambridge : Cambridge University Press , 1998
Umfang: 11, 293 s. :
Sprache: angličtina
ISBN: 0-521-59968-7 :
Anmerkung von Obalkyknih.cz:

Anot.: Kniha popisuje způsob opětného vytváření národního a etnického povědomí ve státeh rozložených na okrajových územích bývalého Sovětského svazu. Úvodní kapitola poskytuje pojmový a teoretický rámec pro studium národních identit na uvedených územích, přičemž autoři vycházejí z teorie postkolonializmu. Zbývající část knihy je rozdělena do tří částí. V první části se nově popisuje historie národů žijících v těchto okrajových oblastech bývalého Sovětského svazu včetně mýtů o původu a vlasti. Zvláštní kapitoly jsou zde věnované Ukrajině a Bělorusku, zakavkazským a středoasijským státům. Druhá část knihy se zabývá etnicko-politickým teritoriím, zvláště pobaltským státům, problematice opětného definování a vymezení etnických, resp. jazykových hranic na Ukrajině s důrazem na problematiku ukrajinských Rusů. Věnuje se zde také pozornost nacionalisticky orientovným režimům ve Střední Asii. Třetí část je svým obsahem zaměřena na budování jazyka a národa v nové situaci. Tato část knihy se orientuje na analýzu situace v Gruzii a na analýzu politických a etnických vztahů v Uzbekistánu. Kniha je doplněna poznámkami, bibliografií, mapami, statistickými tabulkami a věcným a jmenným rejstříkem.
zugänglich von WWW

Aufgliederung der Bände

Lokation Wo finde ich es insgesamt: absenz ausgeliehen: Absenz: Präsenz:
ÚMV - sklad 1 0 1 0
Lokation Signatur Zugangsnummer Zustand Lent to Document category vom Lager bestellen
  ÚMV - sklad 45 901 45901 zur Verfügung