Detail of book

Tabelle von Inhalten
Signaturen: 46 972
Nations at War : A Scientific Study of International Conflict
ausgegeben: Cambridge : Cambridge University Press , 1998 ; 1998
Umfang: 11, 242 s. :
Sprache: angličtina
ISBN: 0-521-62906-3
Anmerkung von Obalkyknih.cz:

Anot.: Studie se snaží na základě empirického výzkumu vysvětlit důvody války. Její autoři klasifikují a provádějí syntézu výsledků výzkumu z více než 500 kvantitativních analýz války na úrovni státu, regionu a mezinárodního systému. Protože války vznikají z politických rozhodnutí, rozlišují autoři dva základní rozhodovací modely _ racionální a neracionální. Dále jsou v knize uvedeny dvě studie konkrétních případů válek, z nichž první se týká první světové války a druhá íránsko-irácké války v roce 1980. Tyto analýzy jsou pojaty jako vědecky zdůvodněné vysvětlení historických událostí. Identifikují primární strukturní faktory, jimiž lze charakterizovat vznik a hloubku válečného konfliktu. Na závěr autoři diskutují o možnostech pravděpodobnostního předpovídání konfliktů. Studie obsahuje řadu vysvětlujících poznámek, tabulky, bibliografii, jmenný a věcný rejstřík.
zugänglich von WWW

Aufgliederung der Bände

Lokation Wo finde ich es insgesamt: absenz ausgeliehen: Absenz: Präsenz:
ÚMV - sklad 1 0 1 0
Lokation Signatur Zugangsnummer Zustand Lent to Document category vom Lager bestellen
  ÚMV - sklad 46 972 46972 zur Verfügung